O mnie

Lukasz Dabrowka
Łukasz Dąbrówka

● Od 12-lat pracuję wspierając społeczności lokalne ponad 750 samorządów w Polsce, specjalizuję się w strategii rozwoju lokalnego, bezpieczeństwie ruchu drogowego, opiece senioralnej, cyfryzacji, edukacji młodzieży, profilaktyce życia psychicznego, rozwoju przedsiębiorczości, mobilności oraz przemyśle czasu wolnego i kulturze.

● Jako doradca strategiczny Związku Miast Polskich pracuję z 29 małymi i średnimi miastami w programie z funduszy norweskich realizowanym przez MFiPR “Rozwój Lokalnie”, gdzie wspieram merytorycznie zespoły miejskie, partnerów społecznych w realizacji działań poprawiających jakość życia – zapraszam do zapoznania się z interesującymi praktykami jakie udało się wypracować przy naszym wsparciu.

● Miałem przyjemność pracować na rzecz budowy partnerstw między samorządami miejskimi i wiejskimi w ramach programu Centrum Wsparcia Doradczego pracując nad planowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego. Gdzie wspólnie z zespołami doradczyń i doradców opracowywaliśmy strategie rozwoju ponadlokalnego dla 75 partnerstw w całej Polsce (gmin i powiatów). Współpraca to podstawa do stabilnego rozwoju gmin na obszarze powiatu. W trakcie pracy realizowałem m.in. konsultacje z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz szkolenia w zakresie efektywności pracy, współpracy, sieciowania oraz kompetencji miękkich.

Realizuję od 2021 roku jako współprowadzący cykl merytorycznych seminariów poświęconych zagadnieniom poprawy jakości życia w małych i średnich miastach – Forum Rozwoju Lokalnego. W ostatnim czasie m.in. poświęcone cyfryzacji, transportowi i mobilności miejskiej.

● Przez lata, jako trener, facylitator, mediator i coach, wspierałem rozwój osobisty i zawodowy pracowników firm i instytucji. Kładę nacisk na komunikację interpersonalną, zarządzanie konfliktami i negocjacje. Moje zaangażowanie w projektowanie i realizację strategii rozwojowych przynosi konkretne korzyści dla mieszkańców, promując zrównoważony rozwój, innowacje i dobro wspólnoty.

● Moją pasją jest wspieranie rozwoju i kompetencji, dlatego od 20 lat prowadzę kursy certyfikacyjne w zakresie efektywności osobistej w obszarze komunikacji, odporności psychicznej, zarządzania emocjami, rozwiązywania konfliktów.

● Moje umiejętności budowania zespołów eksperckich i prowadzenia szkoleń przyczyniły się do wdrażania nowoczesnych technologii i rozwoju społeczności lokalnych.

● Jako ekspert w zarządzaniu projektami i współpracy międzysektorowej, moim celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na rzecz naszych gmin i powiatu. Współpracuję przy opracowywaniu dokumentów strategicznych (m.in. strategia powiatu legionowskiego), czy też konsultacje dla stowarzyszeń samorządów w przygotowaniu do nowej perspektywy (np. Szczeciński Obszar Metropolitalny).

● Chętnie włączam się w aktywności społeczne – czy jako wolontariusz w akcjach ważnych spraw społecznie (np. kolej na drzewa), zbiórek na rzecz pomocy Ukrainie. Realizuję aktywność na rzecz różnych grup społecznych np. prowadząc prelekcje czy szkolenia (np. dla seniorów)

● Nie samą pracą człowiek żyje – dlatego też, aktywnie wraz z dziećmi spędzam czas żeglując a zimą jeżdżąc na nartach oraz morsując.

Mój Blog

Rekomendacje z akcji: Bezpieczny pieszy – doświetlone przejście dla pieszych

Kończy się czas kampanii, czas rozmów i co tu dużo mówić prezentacji programów i obietnic. Od początku moim założeniem było, aby wykorzystać ten czas w słusznej sprawie. Za taką od lat uważam kwestie bezpieczeństwa pieszych […]

Read More

Social Media