Aktywni seniorzy

  • Wsparcie polityki senioralnej
  • Sieciowanie współpracy między gminami w tym zakresie
  • Rozwój i budowa domów dla seniorów
  • Rozwój tele-medycyny i programów wspierających zdalną tele-diagnostykę we współpracy ze Szpitalem Zachodnim

Mój Blog

Rekomendacje z akcji: Bezpieczny pieszy – doświetlone przejście dla pieszych

Kończy się czas kampanii, czas rozmów i co tu dużo mówić prezentacji programów i obietnic. Od początku moim założeniem było, aby wykorzystać ten czas w słusznej sprawie. Za taką od lat uważam kwestie bezpieczeństwa pieszych […]

Read More

Social Media