Mówią o mnie


“Polecam człowieka od współpracy i działania na rzecz samorządu i społeczności lokalnych. Od wielu lat wiem, jak pracuje w wielu projektach realizowanych przez ZMP – komunikatywnie, z wrażliwością na innych. Pracowaliśmy razem m.in. na rzecz wzmacniania przedsiębiorczości rodzinnej w Grodzisku. Takich ludzi Nam potrzeba. Rzetelnych, uczciwych, zaangażowanych.” 

Grzegorz Benedykciński

Burmistrz Grodzisk Mazowiecki (1994-2024)


“Z Łukaszem Dąbrówką współpracuję od ponad 10 lat –w ramach Związku Miast Polskich, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz doradztwa realizowanego dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Łukasz jest między innymi wykładowcą na kierowanych przeze mnie studiach podyplomowych – jego warsztaty cieszą się najwyższymi ocenami słuchaczy. Ma również niezwykły dar (chociaż to chyba umiejętność) przekonywania samorządowców do współdziałania, zwłaszcza w zakresie zrównoważonej mobilności.

Michał Wolański


“Z Łukaszem Dąbrówką współpracuję od roku 2011 zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i społecznej. Od tego roku jest moim pracownikiem w zespole doradców strategicznych Związku Miast Polskich, którym kieruję. Jest jednym z moich kluczowych współpracowników przy realizacji bardzo dużych projektów doradczych dla samorządów gminnych i powiatowych, finansowanych ze środków norweskich i unijnych a realizowanych przez Związek wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Łukasz Dąbrówka jest doświadczonym doradcą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego w gminach i powiatach, a także rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego – czyli podnoszenia kompetencji pracowników samorządowych /…/ Przekrojowa wiedza merytoryczna o różnych dziedzinach funkcjonowania samorządu i dokonaniach różnych samorządów, zdolności komunikacyjne oraz znajomość prawnych uwarunkowań funkcjonowania samorządu czynią Łukasza, którego pracę znam i osobiście nadzoruję, bardzo dobrze przygotowanym do pracy społecznej w samorządzie. Z pełnym przekonaniem rekomenduję go jako kandydata na radnego powiatowego w nadchodzących wyborach samorządowych w powiecie grodziskim.”

– dr Tomasz Potkański
Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich
Członek Rady Oceniającej Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Podkowa Leśna-Milanówek-Brwinów.
 


“Łukasza poznałem w 2021 roku podczas realizacji programu Rozwój Lokalny realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z ramienia Związku Miast Polskich wspiera lokalne samorządy w realizacji ścieżek rozwoju. Jest osobą o niesamowitej energii, którą po prostu zaraża. Jego pozytywne nastawienie do wyzwań zachęca do działania, czego sam doświadczyłem wraz z moim rydułtowskim zespołem.”

Marcin Połomski 

Burmistrz Miasta Rydułtowy 


“Jest mi niezmiernie miło polecić Łukasza Dąbrówkę jako kandydata do Rady Powiatu Grodziskiego. Znam Łukasza od wielu lat i jestem pod wrażeniem jego niezwykłego zaangażowania oraz pasji w pracy na rzecz społeczności lokalnych.

Łukasz ma bogate doświadczenie jako trener i szkoleniowiec w obszarach kompetencji miękkich oraz zarządzania strategicznego. Jego umiejętności w pracy z ludźmi oraz zdolność do motywowania innych są niesamowite. Dzięki jego wsparciu wielu ludzi zdołało rozwinąć swoje umiejętności i osiągnąć sukces zawodowy.

Jest także cenionym doradcą strategicznym w Związku Miast Polskich, co potwierdza jego wiedzę i doświadczenie w dziedzinie samorządu oraz Programu Rozwój Lokalny. Jego praca jest pełna zaangażowania i pozytywnej energii, co przekłada się na doskonałe wyniki w obszarze wspierania gmin w ich rozwoju.

Co więcej, Łukasz to nie tylko profesjonalista, ale także człowiek o wyjątkowej osobowości. Jest zawsze pozytywnie nastawiony i dba o relacje międzyludzkie. Jego empatia i gotowość do pomocy sprawiają, że jest cenionym członkiem społeczności.

Z całego serca polecam Łukasza Dąbrówkę jako kandydata do Rady Powiatu Grodziskiego. Jego zaangażowanie, doświadczenie i pozytywne podejście do życia są gwarantem skutecznego działania na rzecz dobra społeczności lokalnej.”

– Edyta Pytko

Dyrektor Biura Strategii, Pozyskiwania Funduszy i Obsługi Inwestora
w Urzędzie Miasta Jarosławia

.
 

Mój Blog

Rekomendacje z akcji: Bezpieczny pieszy – doświetlone przejście dla pieszych

Kończy się czas kampanii, czas rozmów i co tu dużo mówić prezentacji programów i obietnic. Od początku moim założeniem było, aby wykorzystać ten czas w słusznej sprawie. Za taką od lat uważam kwestie bezpieczeństwa pieszych […]

Read More

Social Media