Bezpieczny pieszy, bezpieczne drogi:

●  Doświetlenia przejść dla pieszych (zagłosuj i wskaż miejsca od których zacząć). Montaż aktywnego oznakowania.

●  Stała dalsza modernizacja i budowa dróg powiatowych w tym chodników i ścieżek rowerowych na ternie naszych gmin. Szersze pobocza na terenach wiejskich!

● Współpraca na rzecz opracowania całościowej sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu.

Mój Blog

Rekomendacje z akcji: Bezpieczny pieszy – doświetlone przejście dla pieszych

Kończy się czas kampanii, czas rozmów i co tu dużo mówić prezentacji programów i obietnic. Od początku moim założeniem było, aby wykorzystać ten czas w słusznej sprawie. Za taką od lat uważam kwestie bezpieczeństwa pieszych […]

Read More

Social Media